Home

Op deze site vindt u informatie over de Liduina Zorgverzekering, een collectieve verzekering via ONVZ, verzorgd door Assurantiekantoor Eekhout en Zoon

Premieberekening en aanvraagtool

Via de premieberekening en aanvraagtool kunt u eenvoudig uw premie berekenen en uw verzekering online afsluiten.

Tot half november rekent de tool met premies van het lopende jaar. Vanaf half november met de premies van het nieuwe jaar.

ONVZ-website

Op de website van ONVZ vindt u alle product-informatie over de zorgverzekering.

Contact

Contactgegevens