Home

Liduina Zorgverzekering is een vereniging. Zij bestaat sinds 13-04-1929 en heeft haar bestaansrecht dus zeker verworven. Haar doel is het behartigen van uw belangen op het gebied van gezondheidszorg. Als lid kunt u gebruik maken van de aantrekkelijke korting die zij voor u geregeld heeft op de collectieve zorgverzekering van ONVZ.

Liduina Zorgverzekering heeft de volgende speerpunten:

  • Vertegenwoordiging van het bestuur in de ledenraad van ONVZ;
  • Een jaarlijkse ledenvergadering waarbij u informatie en inzicht krijgt in ontwikkelingen in de Zorgmarkt. Bij de vergadering is een directie-lid van ONVZ aanwezig;
  • Een ligdagenvergoeding bij opname in het ziekenhuis;
  • Een korting op de premie;
  • Een adequate dekking van de zorgverzekering;
  • Financiële steunbetuiging aan diverse goede doelen.

Via de premieberekening en aanvraagtool, te vinden in het menu, kunt u direct uw verzekering aanvragen.

De administratie wordt verzorgd door Assurantiekantoor Eekhout en Zoon. Contactgegevens vindt u in het menu onder het kopje Contact.

ONVZ-website

Op de website van ONVZ vindt u alle product-informatie over de zorgverzekering.

Premieberekening en aanvraagtool

Via de premieberekening en aanvraagtool kunt u eenvoudig uw premie berekenen en uw verzekering online afsluiten.

Tot half november rekent de tool met premies van het lopende jaar. Vanaf half november met de premies van het nieuwe jaar.

Statuten

U kunt de statuten van Liduina Zorgverzekering inzien door ze te downloaden.

Contact

Contactgegevens