Premieberekening en aanvraagtool

Via de premieberekening en aanvraagtool kunt u eenvoudig uw premie berekenen en uw verzekering online afsluiten.

Tot half november rekent de tool met premies van het lopende jaar. Vanaf half november met de premies van het nieuwe jaar.